niedziela, 29 stycznia 2012

Walne zebranie

W dniu 27 stycznia 2012 r. w Centre Culturel w Moissac odbyło się walne zebranie podsumowujące prace naszego stowarzyszenia.


Sprawozdanie walnego zebrania
Stowarzyszenia Francusko-Polskiego w Departamencie Tarn-et-Garonne „Polonia 82”,
które odbyło się 27 stycznia 2012 r.
w Centre Culturel (24, rue de la Solidarité) w MoissacNa spotkanie przybyło około 30 osób, w tym członkowie i osoby zainteresowane działalnością stowarzyszenia. Na zebraniu byli obecni również Francuzi, więc spotkanie prowadzone było w języku polskim i francuskim.

Na początku prezes stowarzyszenia Renata Appel-Larnaudie przywitała wszystkich zabranych na sali i przedstawiła porządek zebrania.


Porządek zebrania:

 • zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok,
 • zatwierdzenie wypełnienia obowiązków przez zarząd,
 • wybór nowego skarbnika (proszono o zgłaszanie kandydatur przed zebraniem),
 • przedstawienie projektu działalności stowarzyszenia na rok 2012
 • sprawy różne

W dalszym ciągu spotkania zastępca prezesa Beata Righesso przedstawiła raport z działalności stowarzyszenia za rok 2011 po polsku, a sekretarz, Urszula Teillac po francusku.Ważniejsze wydarzenia z działalności stowarzyszenia „Polonia 82” w 2011 r.:

 • 22.01.2011 r. - „Kino Polska”

Projekcja polskiego filmu „Wszystko co kocham” Jacka Borcucha w Ancien Collège
w Montauban w ramach festiwalu „Kino Polska”.

Liczba osób uczestniczących: około 80

 • 04.02.2011 r. - Walne zebranie stowarzyszenia „Polonia 82”

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w roku 2010, sprawozdanie finansowe za rok 2010, plany na rok 2011.

Liczba osób uczestniczących: 40

 • 06.03.2011 r. - Dzień Kobiet

W niedzielę 06.03.2011 r. w Moissac odbył się podwieczorek z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie miało miejsce w sali Sainte Thérèse - Centre d'accueil de Compostel. Wszystkie panie dostały róże z okazji swojego święta. W uroczystości wzięli udział Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, Ksiądz Stanisław Jeż oraz Wice-Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, Ksiądz Krystian Gawron, przebywający tego dnia z wizytą w Moissac. Obecni byli również ksiądz Marian Paramuszczak z Tuluzy i ksiądz Maciej Nizio z Castelsarrasin.

Liczba osób uczestniczących: 40

 • 17.04.2011 r. - Malowanie pisanek

Akcja „Pisanka” - warsztaty malowania pisanek odbyły się w niedzielę 17.04.2011 r.
w salce w Castelsarrasin. Podczas zajęć każdy miał możliwość zaprezentowania znanego sobie sposobu zdobienia jaj wielkanocnych.

Liczba osób uczestniczących: 20

 • 08.05.2011 r. - Uroczystości w Septfonds

W niedzielę 08.05.2011 r. o godzinie 10:00 w kościele Saint Blaise w Septfonds odbyła się uroczysta Msza Święta, po której nastąpiło złożenie kwiatów przy pomnikach pamięci bohaterów II Wojny Światowej. O godzinie 11:00 nastąpiło złożenie wieńców przy pomniku upamiętniającym ofiary wojny 1939-1945 w Septfonds. O godzinie 11:45 złożono kwiaty przy „Mémorial du camp de Judes” w Lalande, o 12:15 przy kapliczce polskiej, a o 12:45 przy tablicy upamiętniającej deportację rodzin żydowskich. Następnie odbył się poczęstunek, w którym wzięli udział przedstawiciele Polonii, obywatele pochodzenia hiszpańskiego, żydowskiego oraz mieszkańcy Septfonds.

Delegacja stowarzyszenia „Polonia 82” złożyła kwiaty pod „Mémorial du camp de Judes”
i pod Polską Kapliczką, przy której w obecności mera Septfonds i innych przedstawicieli lokalnych władz odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej a prezes stowarzyszenia pani Renata Appel-Larnaudie odczytała list Konsula Generalnego RP w Lyonie pana Wojciecha Tycińskiego, który został napisany specjalnie na tą uroczystość.

W obchodach wzięło udział około 40 przedstawicieli stowarzyszenia „Polonia 82”
z Montauban, Moissac, Castelsarrasin, Caussade oraz innych miast departamentu Tarn-et-Garonne. Obecni byli rónież państwo Dragon - przedstawiciele stowarzyszenia „Les Amis de la Pologne”
z Tuluzy oraz przedstawiciele stowarzyszenia kombatantów, z panem Szczepaniakiem na czele.

Uroczystość ta pozwoliła niektórym członkom naszego stowarzyszenia poznać historię polskich żołnierzy Lotniczego Wojska Polskiego internowanych w obozie w Septfonds oraz polskiej kapliczki z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Została ona zbudowana przez polskich żołnierzy internowanych w 1941 roku przez rząd marszałka Petaina, tzw. Rząd Vichy. Mieli oni zamiar opuścić Francję i wrócić do oddziałów Wojska Polskiego. Z nadzieją na odkrycie ich kapliczki przez pielgrzymów oraz pragnąc, aby przyszłe pokolenia podtrzymywały pamięć o ich obecności na tej ziemi, zostawili oni w butelce list do osób odwiedzających to miejsce. W 1995 roku, mer gminy Septfonds Kolonel Andre Mignot odkrył i odbudował kapliczkę, w której znalazł dwa manuskrypty opisujące tragiczne wydarzenia i przeżycia uwięzionych żołnierzy. Od tej pory co roku w dniu 8 maja mer gminy w Septfonds Jacques Tabarly i pani Nicole Taillade podtrzymują pamięć internowanych żołnierzy i polskich cywilów.

 • 05.06.2011 r. - Dzień Dziecka

Dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Lyonie w niedzielę 05.06.2011 r.
o godzinie 14:30 w parku w Saint Nicolas de la Grave odbył się Dzień Dziecka. Była to już druga edycja tego święta. Program obfitował w liczne atrakcje oraz niespodzianki, m.in. wspólny piknik, gry i zabawy, wizytę wesołego klauna oraz prezenty dla najmłodszych. Na miejscu istniała możliwość zakupu kiełbasek z grilla oraz ciepłych napojów. Rodzice przygotowali ciasta oraz sałatki. Dzięki temu spotkaniu dzieci pochodzenia polskiego mieszkające w naszym regionie miały możliwość poznania się, a dzięki wspólnej zabawie zacieśnienia więzi istniejących między nimi oraz doskonalenia posługiwania się językiem polskim. Nie bez znaczenia był również fakt, że rodzice mieli możliwość wspólnej zabawy z dziećmi.

Liczba osób uczestniczących: 90

 • 26.06.2011 r. - Święto Kolorów

W niedzielę 26.06.2011 r. w Moissac w Uvarium odbyło się Święto Kolorów.
W uroczystości tej wzięły udział różne organizacje i stowarzyszenia działające
w departamencie Tarn-et-Garonne. Również nasze stowarzyszenie „Polonia 82” reprezentowało mniejszość polska podczas tego święta. Zaproponowaliśmy stoisko o Polsce, możliwość skosztowania specjałów kuchni polskiej i warsztaty języka polskiego.

 • 11.09.2011 r. - Polskie Dożynki

W niedzielę 11.09.2011 r. o godzinie 15:00 w Moissac w Uvarium nad brzegiem rzeki Tarn
w malowniczym parku miejskim Uvarium odby
ły się tradycyjne polskie Dożynki. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście na czele z panią wice-konsul Barbarą Kopydłowską. Władze lokalne reprezentowali m.in. radny Moissac pan Gérard Choukoud oraz Conseiller Général pan Guy-Michel Empociello. W imprezie wzięli udział także pracodawcy branży rolniczej, Francuzi polskiego pochodzenia oraz mieszkańcy miasta. Najliczniejszą grupę gości, ponad 250 osób, stanowili jednak polscy pracownicy sezonowi. Zgodnie z tradycją uroczystości dożynkowe rozpoczęła polowa Msza Święta koncelebrowana przez Wice-Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji Księdza Doktora Krystiana Gawrona, księdza Macieja Nizio, który służy Polonii
w departamencie Tarn-et-Garonne oraz innych ksi
ęży z diecezji Montauban. Po Mszy Świętej odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Nagrody zwycięzcom przyznała pani wice-konsul Barbara Kopydłowska. Następnie wszyscy chętni mieli możliwość skosztowania polskiego bigosu, kiełbasek z grilla oraz ciast. Odbyła się również loteria fantowa oraz występ pana Mateusza Szafarczyka, laureata szansy na sukces. Aż do wieczora świętowano w Moissac obchody zakończenia sezonu zbiorów przy muzyce, śpiewie i tańcach. Podczas uroczystości do dyspozycji obecnych znajdowały się liczne ulotki i dokumenty informacyjne. Należy podkreślić zaangażowanie członków stowarzyszenia „Polonia 82”, którzy licznie przybyli we wczesnych godzinach rannych i pomogli w przygotowaniu Dożynek. Na uwagę zasługuje również dekoracja ołtarza, w/g projektu pani Doroty Bakoty z Tuluzy. Pani Bakota już po raz drugi pomaga nam w dekoracji miejsca uroczystości dożynkowych. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przygotowali smakowite ciasta, przynieśli kwiaty do dekoracji, pomogli nam w nagłośnieniu
i wszystkim tym, któ
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tego święta. Pragniemy podziękować także Konsulatowi RP w Lyonie za wsparcie finansowe Polskich Dożynek
w departamencie Tarn-et-Garonne.

 • 12.-16.09.2011 r. - Dni Polskie w Tuluzie

W ramach trwającej od lipca do grudnia 2011 r. prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Konsulat Generalny RP w Lyonie przygotował cykl imprez kulturalno-naukowo-ekonomicznych
o nazwie Dni Polskie w Tuluzie. Członkowie naszego stowarzyszenia reprezentowali Polonięz departamentu Tarn-et Garonne podczas różnych imprez i spotkań.

 • 16.09.2011 r. - Spodkanie z przedstawicielami władz

Spotkanie w Montauban przedstawicieli zarządu stowarzyszenia „Polonia 82” z Wice-Marszałkiem Senatu RP Markiem Ziółkowkim, Konsulem Generalnym RP w Lyonie Wojciechem Tycińskim
i jego małżonką Małgorzatą Tycińską oraz wice-konsul Barbarą Kopydłowską. Podczas tego spotkania mieliśmy okazję przedstawić stowarzyszenie i problemy z jakimi boryka się Polonia mieszkająca na stałe lub czasowo w departamencie Tarn-et-Garonne.

 • 04.-18.10.2011 r. - Dni Marii Skłodowskiej-Curie

Stowarzyszenie „Polonia 82” zorganizowało w dniach 04.-18.10.2011 r. w Moissac Dni Marii Skłodowskiej-Curie. W niezwykle bogatym programie tej imprezy znalazły się m.in. wystawa
o badaczce, warsztaty dla dzieci, wyk
ład prof. A. Lattes. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się także: projekcja filmu „L'atome cet inconnu”, spektakl teatralny „Les lueurs de la rue Cuvier” wystawiony przez Teatr Extensible et Prodigima Films oraz zorganizowana w bibliotece miejskiej konferencja na temat radioaktywności z udziałem Geneviève Baumont, eksperta z l'Institut de Radioprotection et de Suret Nucléaire (IRSN), oraz Alain Zanardo z Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (CRIIRAD).

Liczba osób uczestniczących: 1044
cdn.