poniedziałek, 30 stycznia 2012

Walne zebranie (ciąg dalszy)


 • 09.10.2011 r. - Wybory 2011
09.10.2011 r. w obwodowej komisji wyborczej w Tuluzie (OKW nr 61), przeprowadzone zostało głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP. W tym roku, po raz pierwszy
w historii, wyborcy za granic
ą mogli także głosować korespondencyjnie. Z takiej możliwości skorzystała spora grupa osób polskiego pochodzenia mieszkających w

naszym departamencie. Członkowie stowarzyszenia „Polonia 82” prowadzili bardzo aktywną akcję pro frekwencyjną. Informowaliśmy Polaków zamieszkujących w departamencie Tarn-et-Garonne o możliwości głosowania korespondencyjnego. Pomagaliśmy w dokonaniu zapisów przez internet. W samym Lizac na wybory korespondencyjne zapisało się 30 osób.

 • 04.12.2011 r. - Mikołajki
W niedzielę 04.12.2011 r. o 16:30 w Castelsarrasin „Polonia 82” zorganizowało Mikołajki. Była to wspaniała okazja dla dzieci i dorosłych do spotkania, wspólnej zabawy
i kultywowania polskiej tradycji na francuskiej ziemi. Spotkanie rozpoczęło się podwieczorkiem, na który rodzice przygotowali ciasta i słodycze, a stowarzyszenie „Polonia 82” dostarczyło napoje. Po podwieczorku rozpoczęły się zajęcia plastyczne: przygotowanie dekoracji świątecznych, wycinanie i ozdabianie choinek z papieru, wycinanie serc dla Świętego Mikołaja. Kolejnym punktem uroczystości była wizyta Świętego Mikołaja, który przyniósł dzieciom wspaniałe upominki. Na koniec ksiądz Sławomir Brzeski przy akompaniamencie gitary nauczył dzieci piosenki pod tytułem "Hu! Ha! Nasza zima zła!" Zaproponował również dzieciom polskie zabawy ruchowe.
W imprezie wzięło udział 30 dzieci i około 60 dorosłych.

 • Kursy języka francuskiego dla polskich pracowników sezonowych sektora rolniczego
Od września 2011 r., w Moissac, Lizac i Montauban we Francji rozpoczęły się kursy języka francuskiego dla polskich pracowników sezonowych sektora rolniczego. Kursy odbywają się dzięki współpracy stowarzyszenia „Polonia 82” ze stowarzyszeniem INSTEP Tarn-et-Garonne.
Liczba osób uczestniczących: 49

 • Dyżury Polonii 82
W dniu 07.03.2011 r. w Centre Culturel w Moissac odbył się pierwszy dyżur członków zarządu „Polonii 82”. Spotkanie to miało na celu pomoc członkom naszego stowarzyszenia przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów. Problemy z jakimi zgłosili się do nas rodacy były jednak bardzo różne. Najczęstsze z nich dotyczyły sposobu uzyskiwania zasiłków rodzinnych, ubezpieczeń, rozliczeń podatkowych, dodatków mieszkaniowych, pomocy w napisaniu CV, tłumaczenia różnego rodzaju pism itp. Zainteresowanie dyżurem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, a wszyscy, którzy po raz pierwszy zetknęli się z naszym stowarzyszeniem wykupili kartę członkowską. Wskazuje to w sposób jednoznaczny na ogromne zainteresowanie Polaków poruszanymi tematami. Wszyscy wielokrotnie podkreślali, jak bardzo ważna jest dla nich pomoc, szczególnie w kontaktach z urzędami francuskimi.
Następnie 21.03.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
w godzinach od 19:00 do 21:00 odbył się kolejny dyżur członków zarządu stowarzyszenia „Polonia 82” dla osób chcących uzyskać pomoc przy wypełnieniu różnych dokumentów. Liczba uczestników: 20
Kolejne dyżury odbyły się:

 • 04.04.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 18.04.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
 • 02.05.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 16.05.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
 • 30.05.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 13.06.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
 • 27.06.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 11.07.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
 • 01.08.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 22.08.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 19.09.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 24.10.2011 r. w Maison de Quartier przy ulicy chemin de Tauge w Montauban
 • 14.11.2011 r. w Centre Culturel w Moissac
 • 05.12.2011 r. w Centre Culturel w Moissac

Razem 16 dyżurów.
Stowarzyszenie rozdało około 70 egzemplarzy „Niezbędnika Polaka we Francji”.

Współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami i partnerami w 2011 r.

Instytucje, które nas wsparły:

 • Konsulat Generalny RP w Lyonie („Septfonds”, „Dzień Dziecka”, „Dożynki 2011”, „Dni Marii Skłodowskiej-Curie”, „Mikołajki”, projekcja filmu w ramach festiwalu „Kino Polska”, zakup sprzętu komputerowego dla stowarzyszenia)
 • Conseil Régional Midi-Pyrénées („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”)
 • Conseil Départemental
 • Merostwo w Moissac („Dożynki”„Dni Marii Skłodowskiej-Curie”, dyżury)
 • Merostwo w Montauban (projekcja filmu w Ancien Collège w ramach festiwalu „Kino Polska”)
 • Merostwo w Lizac (kursy językowe)

Firmy, które nas wsparły:

 • Firma TechniPrint – druk ulotek na „Dni Marii Skłodowskiej-Curie” oraz na projekcję filmu w ramach festiwalu „Kino Polska”

Stowarzyszenia i partnerzy, z którymi współpracowaliśmy:

 • Instytut Polski w Paryżu (festiwal „Kino Polska”)
 • Polska Izba Turystyczna w Paryżu („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”, dokumentacja
  o Polsce)
 • Stowarzyszenie „Moijem” („Święto Kolorów” w Moissac)
 • Pani Nicole Taillade i Merostwo w Septfonds
 • Stowarzyszenie „INSTEP” (kursy językowe)
 • Biblioteka Miejska w Moissac („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”)
 • Liceum François Mitterrand w Moissac („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”)
 • Teatr Extensible z Tuluzy („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”)
 • Année Mondiale de la Chimie 2011 i CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques)
 • Stowarzyszenie Fête de la science („Dni Marii Skłodowskiej-Curie”)
 • Centrum Kultury w Moissac (sale)
 • Polska Parafia w Castelsarrasin
 • Stowarzyszenie Eidos w Montauban (festiwal „Kino Polska”)
 • Ancien Collège (projekcje filmów)
 • Stowarzyszenie „Apolina” w Tuluzie („Kino Polska”)

Członkowie i osoby korzystające z usług stowarzyszenia „Polonia 82”

 • 133 członków zwykłych
 • 3 członków honorowych

Najbardziej aktywni członkowie:

 • wszyscy członkowie zarządu
 • Andrzej Myśliwiec
 • Anna, Roman, Natalia i Bartosz Gajkowscy
 • Andrzej Walczak i ekipa pracująca u pana Delvolvé
 • Ekipa pracująca u pana Lacombe
 • Mateusz Szafarczyk i Kamil Borsuk
 • Sophie i Rafał Sahradyan
 • pan kucharz z Bressols
 • Tomasz Górecki

Dziękujemy za zaangażowanie.

Następnie skarbnik stowarzyszenia Katarzyna Ślęzak przedstawiła raport finansowy stowarzyszenia.

Przychody:
Składki członkowskie
1330,00 €
Sprzedaż „Poradnika Polaka we Francji”
150,00 €
Dochód z „Dnia Dziecka”
189,56 €
Dochód z „Dożynek”
586,83 €
Dochód ze spektaklu podczas „Dni Marii Skłodowskiej-Curie”
928,00 €
Subwencja z Conseil Général na „Dni Chopina” (2010)
500,00 €
Subwencja z Conseil Régional na „Dni Chopina” (2010)
500,00 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na organizację uroczystości w Septfonds
238,40 €
Subwencja od miasta Moissac na „Dni Marii Skłodowskiej-Curie”
1000,00 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na „Dni Marii Skłodowskiej-Curie”
800,00 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na „Dożynki 2011”
500,00 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na „Mikołajki”
486,00 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na „Dzień Dziecka”
579,71 €
Subwencja z Konsulatu RP
w Lyonie na zakup sprzętu komputerowego
596,24 €
Subwencja przekazana przez księdza Nizio na „Dożynki 2011”
102,00 €
Razem
8486,74 €

Rozchody:
Zakupy biurowe (laminator i folia, znaczki, koperty)
58,78 €
„Dzień Kobiet”
52,00 €
Uroczystość w Septfonds
328,40 €
Zakup „Poradnika Polaka we Francji”
190,00 €
„Dzień Dziecka”
644,99 €
Ubezpieczenie
86,04 €
„Święto Kolorów”
21,63 €
„Dożynki”
723,88 €
„Dni Marii Skłodowskiej-Curie”
3199,20 €
„Mikołajki”
490,30 €
Zakup sprzętu komputerowego
596,24 €
Zakup sprzętu nagłaśniającego
142,23 €
Razem
6533,69 €
 
Różnica: 1953,05 €
Z poprzedniego roku: 827,35 €
Razem: 2780,40 €

Na koncie: 2322,07 €
W portfelu: 828,63 €
Razem: 3150,70 €

3150,70 € - 2780,40 € = 370,30 €

Niezrealizowane czeki: 370,30 €

370,30 € - 370,30 € = 0,00 €

Zarówno sprawozdanie z działalności rocznej stowarzyszenia jak i raport finansowy zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Katarzyna Ślęzak zrezygnowała z funkcji skarbnika. Na nowego skarbnika została wybrana Barbara Górecka.

Projekty stowarzyszenia na rok 2012:

 • Imprezy („Dzień Dziecka”, „Mikołajki” itp.)
 • „Dożynki 2012”
 • „Kino Polska”
 • Dyżury administracyjne stowarzyszenia w Moissac i Montauban

Składka członkowska na rok 2012 wynosi 10 euro.

Podczas zebrania do stowarzyszenia zapisało się 26 osób.

Zebranie zakończyło się skromnym poczęstunkiem podczas którego dyskutowano
i wymieniano spostrzeżenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz