poniedziałek, 9 marca 2015

Walne zebranie

W piątek 6. marca 2015 roku w Centre Culturel w Moissac odbyło się walne zebranie podsumowujące pracę naszego stowarzyszenia w 2014 roku. Po powitaniu wszystkich przybyłych osób, prezes Renata Larnaudie przedstawiła porządek zebrania. Następnie zaprezentowano sprawozdanie z działalności stowarzyszenia oraz raport finansowy. Obydwa dokument zostały jednogłośnie zatwierdzone.
W dalszej części zebrania odbyły się wybory do biura. Prezesem w dalszym ciągu pozostaje Renata Larnaudie, a jej zastępcami Katarzyna Kopeć-Drobnikowska oraz Beata Righesso. Z funkcji sekretarza zrezygnował Marcin Ślęzak, którego zastąpiła Katarzyna Ślęzak. Jej zastępcą została Agnieszka Przerwa. Aneta Copija nadal pełni funkcję skarbnika. Jej zastępcy to Sara Kubacka oraz Antoni Węgielnik.
Zmianie uległ również skład biura poszerzonego. Obecnie jego członkowie to: Barbara i Tomasz Góreccy, Renata i Mariusz Haładyj, Piotr Copija, Zbigniew Hyży, Paweł Kopeć, Krzysztof Koralewski oraz Marcin Mierzyński.
Zmiany zaszły także w statucie stowarzyszenia. Ustalono, że zarząd będzie sprawował swą funkcję przez dwa lata (do tej pory przez rok), a prezes zyska drugiego zastępcę. 
Nie zmieniła się natomiast cena karty członkowskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku kosztuje ona 15 euro za osobę lub 20 euro za rodzinę.
Kolejną poruszaną kwestią były projekty działalności "Polonii 82" na 2015 rok. W tym roku planujemy: malowanie pisanek (28.03.2015 r.), udział w uroczystościach w Septfonds (8.05.2015 r.), Dzień Dziecka (7.06.2015 r.), Dożynki (20.09.2015 r.), Mikołajki (6.12.2015 r.), dyżury administracyjne oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Jednocześnie pozostajemy otwarci na Państwa propozycje dotyczące organizowania innych imprez.
W trakcie spotkania pojawiły się dodatkowo pomysły na zorganizowanie mini biblioteki polskiej, folklorystycznego zespołu tanecznego oraz bazy umiejętności osób chętnych wyświadczać usługę za usługę.
Walne zebranie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz