sobota, 8 sierpnia 2015

Referendum

6. września 2015 r. odbędzie się w Polsce ogólnokrajowe referendum dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii politycznych oraz zasad interpretowania prawa podatkowego. Również Polacy mieszkający poza granicami kraju będą mogli wziąć w nim udział. W naszym okręgu konsularnym zostanie powołana tylko jedna komisja - przy konsulacie Generalnym RP w Lyonie. Każdy, kto nie będzie miał możliwości aby osobiście udać się na referendum może zagłosować drogą korespondencyjną. Zamiar udziału w referendum należy zgłosić, najłatwiej za pośrednictwem strony internetowej www.ewybory.msz.gov.pl do 19.08.2015 r. dla osób chcących głosować korespondencyjnie oraz do 3.09.2015 r. dla osób głosujących osobiście.
Więcej informacji na stronie Konsulatu Generalnego RP w Lyonie.
Zachęcamy Państwa do licznego uczestnictwa w referendum.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz